Retour Beleid

E-mission & Fuel Control voert het volgende terugkeer- en terugbetalingsbeleid uit voor zijn “FOBO” -merkproducten (“FOBO-producten”): –

KOMT UW AANVRAAG IN AANMERKING VOOR RETOUR?

a) FOBO-producten kunnen worden geretourneerd zolang aan ALLE van de volgende voorwaarden is voldaan:

i) De teruggave van het FOBO-product of de FOBO-producten vindt plaats binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van aankoop. Het FOBO-product wordt pas geacht te zijn teruggegeven nadat E-mission & Fuel Control het genoemde FOBO-product fysiek heeft ontvangen. Om te bepalen of het FOBO-product binnen de periode van veertien (14) kalenderdagen is “teruggestuurd”, accepteert E-mission & Fuel Control de datum die u plaatst voor verzending met uw vervoerders; ii) Alleen items die rechtstreeks bij FOBO zijn gekocht via www.fobo-tpms.nl, kunnen worden teruggestuurd naar E-mission & Fuel Control. FOBO-producten die via andere wederverkopers zijn gekocht, moeten worden geretourneerd in overeenstemming met hun respectieve beleid ten aanzien van retourneringen en teruggaven.

ii) Het FOBO-product of de FOBO-producten moeten opnieuw worden verpakt in de originele verpakking met alle bijbehorende accessoires (zoals: – alle snoeren, adapters, opladers, enz.) en documentatie (bijv .: – handleidingen, boekjes, enz.) die bij u waren inbegrepen bij de oorspronkelijke aankoop;

iii) Het (de) product (en) van FOBO moet (en) onbeschadigd en onberoerd blijven en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het voor het eerst ontving. GELIEVE OP TE MERKEN DAT ALS FOBO-PRODUCT(EN) BESCHADIGD ZIJN TIJDENS HET VERZENDING NAAR E-MISSION & FUEL CONTROL, UW RETOUR NIET IN AANMERKING KOMT. WIJ STELLEN VOOR DAT U VOORZORGSMAATREGELEN NEEMT OM ZEKER TE ZORGEN DAT EEN GOEDE VERVOER- OF CARRIERREGELING WORDT GEMAAKT;

iv) De terugkeer van het FOBO-product of de FOBO-producten moet vergezeld gaan met het originele aankoopbewijs;

v) De terugkeer van het FOBO-product of de FOBO-producten moet ook vergezeld gaan van een Return Material Authorization (“RMA”) -strook die wordt gegenereerd via info@e-mission.eu. Dit wordt hieronder verder uitgelegd; EN

vi) Het identificatie- en / of serienummer-label van het FOBO-product of de FOBO-producten moet nog in de oorspronkelijke staat blijven. vii) De geretourneerde FOBO-product (en) moeten worden vrijgegeven van de FOBO-account van de klant.

HET GENEREREN VAN EEN RMA
b) Voordat u uw FOBO-product (en) terugstuurt naar E-mission & Fuel Control en u voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden, moet u ook een Return Material Authorization (“RMA”) aanvragen die moet worden opgenomen in uw zending. Deze RMA kunt u aanvragen via info@e-mission.eu , waarbij een Return Material Authorization (RMA) wordt gegenereerd. U moet de RMA-slip afdrukken en samen met uw zending opnemen.

a) Na bevestiging door Salutica zal een RMA-nummer binnen twee (2) werkdagen via e-mail ter referentie worden verstrekt in alle communicatie met Salutica; en
b) Druk het RMA-slipje af en neem het op in uw zending naar E-mission & Fuel Control.
c) Als u eenmaal uw RMA hebt ontvangen, moet u het FOBO-product binnen tien (10) dagen na de datum van de RMA verzenden. Anders vervalt de RMA en moet u een nieuwe RMA opnieuw genereren om de FOBO-producten te retourneren.

TERUGBETALING
g) Zodra E-mission & Fuel Control uw geretourneerde FOBO-product (en) heeft ontvangen en bevestigt dat uw terugkeer in aanmerking komt, start E-mission & Fuel Control het teruggaveproces als volgt:

h) E-mission & Fuel Control zal een bedrag van tachtig (70) procent (%) van de aankoopprijs van het geretourneerde FOBO-product terugbetalen. Een aftrek van twintig (30) procent (%) van de aankoopprijs wordt gedaan door E-mission & Fuel Control voor de kosten van heropslag;

i) E-mission & Fuel Control zal de terugbetaling van de terugbetaling mailen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop E-mission & Fuel Control het FOBO-product heeft ontvangen.

KOSTEN VAN RETOURNEREN
ii) ALSTUBLIEFT OPNEMEN dat alle kosten van het maken van de retourzending
(bijvoorbeeld: – verzendkosten), evenals bijkomende kosten (bijv. – het afdrukken van de RMA, enz.) UITSLUITEND VOOR U GEBODEN ZIJN.